mask
U bent hier: Home / Nieuws / Dienstverlening Regiotaxi Utrecht moet snel op orde

Dienstverlening Regiotaxi Utrecht moet snel op orde

De Vier Gewesten (DVG), de nieuwe vervoerder voor Regiotaxi Utrecht in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (Maarssen), heeft een ronduit slechte start gemaakt. Sinds de taxi’s zijn gaan rijden, is de dienstverlening onder de maat. Reden voor de betrokken gemeenten en provincie Utrecht als gezamenlijke opdrachtgevers om met de vervoerder afspraken te maken over verbetermaatregelen die nog deze week moeten worden doorgevoerd.

Op 1 oktober is DVG gaan rijden voor Regiotaxi Utrecht en sindsdien zijn over de eerste vier dagen 99 klachten binnengekomen. Deze klachten hebben vrijwel uitsluitend betrekking op taxi’s die te laat of in het geheel niet aankomen op het afgesproken ophaaladres. Minder dan de helft van de ritten op de eerste dag (42%) was op tijd. Op zondag 2 oktober was het nog slechter gesteld. Slechts 17% van alle ritten was op tijd. Sinds maandag jl. is de punctualiteit toegenomen, maar nog altijd niet op het afgesproken niveau. Voor de reizigers die daarvan de dupe worden is dit onacceptabel. In het belang van de reiziger is het ook gewenst de prestaties snel te verbeteren.

De vervoerder is op de hoogte gesteld van deze gebreken en als opdrachtgever hebben de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht evenals de provincie Utrecht onmiddellijk aangedrongen op verbetermaatregelen die nog deze week moeten worden doorgevoerd. DVG erkent dat sprake is van een slechte start. De vervoerder heeft aangegeven dat zij een foute inschatting heeft gemaakt van het aantal ritten en de tijdsblokken van de ritten. Verbetermaatregelen Op 4 oktober 2016 heeft de vervoerder gemeld dat extra taxi’s worden ingezet. Per 5 oktober zijn dit 5 extra voertuigen en per 11 oktober komen er nog 7 extra voertuigen bij. Bovendien worden extra chauffeurs ingezet en worden extra chauffeurs geworven, zowel direct door de vervoerder als via uitzendbureaus. Er zijn ook afspraken gemaakt met twee onderaannemers om deze week al extra ritten te verzorgen. Op de centrale is bovendien ingaande 4 oktober de ritplanning versterkt. De directie gaat direct toezicht houden op de planning.

De provincie en gemeenten Utrecht/Stichtse Vecht zullen scherp in de gaten houden of deze extra maatregelen het gewenste effect opleveren.

gearchiveerd onder: