mask
U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwe aanbesteding Regiotaxi Utrecht

Nieuwe aanbesteding Regiotaxi Utrecht

Na ruim een jaar is de gezamenlijke conclusie van DVG en de opdrachtgevers dat de situatie vraagt om een nieuwe aanbesteding waarbij opnieuw naar het gewenste niveau van de dienstverlening wordt gekeken. Voordat een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven, kijken de opdrachtgevers naar de eisen die worden gesteld aan de prijs en de gewenste kwaliteit. De stiptheid van de ritten blijft momenteel ondanks extra inzet van chauffeurs door de vervoerder een knelpunt. Ook het aantal klachten is te hoog. De drie opdrachtgevers (gemeente Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en provincie Utrecht) én DVG stellen het belang van de reiziger centraal. De gezamenlijke conclusie is dan ook dat de klant het meest gebaat is met een nieuwe aanbesteding die gegund wordt aan een contractpartij die het opnieuw te definiëren niveau van de dienstverlening kan leveren. De huidige overeenkomst met DVG wordt daarom in goed overleg beëindigd. Er komt op korte termijn een nieuwe aanbesteding. Bij deze nieuwe aanbesteding zetten de opdrachtgevers zwaar in op ‘kwaliteit’ met het doel een stevige contractpartij te vinden die de gewenste kwaliteit levert. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018 (streefdatum 1 april 2018) een nieuw gecontracteerde vervoerder van start kan gaan.

Winkel blijft tijdens overdracht open

Voor reizigers is het van belang dat zij op het regiotaxivervoer kunnen blijven rekenen. DVG en de opdrachtgevers hebben daarom afgesproken dat lopende de nieuwe aanbesteding de dienstverlening op niveau blijft. De reizigers hebben belang bij een stabiele overgangssituatie. Overbruggingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van de dienstverlening de komende maanden op orde is en blijft. Zo zal de provincie faciliteren bij de klachtenafhandeling. Er is bovendien extra aandacht voor de uitvoering van het zogeheten individueel vervoer (met WMO-indicatie) en voor prioriteitsritten (onder andere naar huwelijken, begrafenissen en crematies). De opdrachtgevers monitoren de prestaties van DVG dagelijks. Voor de continuïteit is het verder van belang dat bij de overgang naar een nieuwe contractpartij taxichauffeurs die voor de Regiotaxi Utrecht werken, kunnen overstappen naar de nieuwe vervoerder. Dat is conform de CAO voor taxichauffeurs.

gearchiveerd onder: