mask
You are here: Home / Nieuws / Reizen met Regiotaxi Utrecht vanaf 2014 nog gemakkelijker

Reizen met Regiotaxi Utrecht vanaf 2014 nog gemakkelijker

Reizen met Regiotaxi Utrecht wordt vanaf 1 februari 2014 nog gemakkelijker. Zo kunnen pashouders van Regiotaxi Utrecht ritten afrekenen via automatische incasso en kunnen reizigers ritten reserveren via een app. Deze en andere verbeteringen zijn het gevolg van uitgebreide evaluatiegesprekken over Regiotaxi Utrecht met BRU-gemeenten, Wmo-raden, vervoerders en ROCOV. Aanleiding is de aanbesteding van Regiotaxi Utrecht per 1 februari 2014. Het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, opdrachtgever van Regiotaxi Utrecht, stelde onlangs de Programma’s van Eisen vast waarin deze verbeteringen zijn opgenomen.

Aanvullende wensen
Uit de evaluatiegesprekken is naar voren gekomen dat alle partijen zeer tevreden zijn over opzet en de kwaliteit van Regiotaxi Utrecht. Betrokken partijen hebben daarnaast een aantal aanvullende wensen geformuleerd die de opzet en kwaliteit van Regiotaxi Utrecht kunnen verbeteren. Naast bovengenoemde vernieuwingen worden bijvoorbeeld ook de openingstijden op vrijdag en zaterdag verruimd, kunnen reizigers een extra sportrolstoel meenemen en wordt een ‘warme terugbelservice’ mogelijk (direct contact tussen chauffeur en reiziger).

Instemming van colleges van B en W
De overeenkomsten voor de uitvoering van Regiotaxi Utrecht lopen af op 31 januari 2014. De scheiding tussen het vervoer (drie percelen) en de regiecentrale (verwerking van de ritten en afhandeling van de klachten) blijft bestaan en het vervoer en de regiecentrale worden dus ook apart aanbesteed. Voor beide aanbestedingen is een apart Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Ook de colleges van
B en W van de negen BRU-gemeenten hebben ingestemd met beide PvE’s.

13 februari 2013

Filed under: