mask
You are here: Home / Reizen met Regiotaxi Utrecht / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over Regiotaxi Utrecht? We hebben de veelgestelde vragen in categorieën onderverdeeld. Klik op de categorie die voor u van toepassing is. Staat uw vraag er niet tussen of kunt u op deze website geen antwoord vinden op uw vraag? Neem dan contact op met de klantenservice van Regiotaxi Utrecht: 088 - 00 25 444

A t/m PQ t/m Z
Automatische incasso Regels in de regiotaxi
Bagage Regiotaxipas
Begeleiding Regiotaxi niet op tijd/repeterende ritten
Chauffeur Rit reserveren
Combineren van ritten Rollator in de regiotaxi
Hulphond of huisdier Rolstoel in de regiotaxi
Hulpmiddelen Scootmobiel in de regiotaxi
Individueel vervoer Tarieven en korting
Kinderen Terugbelservice
Klacht melden Veiligheid
Openingstijden Vertragingsservice
Opstapplaatsen Voertuigen
Prioriteitsritten


Automatische incasso

Kan ik altijd gebruik maken van automatische incasso?
Het is mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Die nieuwe mogelijkheid geldt echter alleen voor Wmo-pashouders (pasnummers die beginnen met 320 t/m 333). OV-pashouders (pasnummer begint met 334) kunnen geen gebruik van maken van automatische incasso.

Hoe kan ik me aanmelden voor automatische incasso?
Bent u Wmo-pashouder en wilt u via automatische incasso betalen, vul dan het formulier ‘Doorlopende Machtiging’ in, dat u bij de ontvangst van uw regiotaxipas hebt ontvangen. Of download het formulier van de website Regiotaxi. Stuur het ondertekende formulier op naar de vervoerder (adres staat op het formulier). 
Zodra de vervoerder uw formulier heeft ontvangen, worden uw gegevens ingevoerd in het systeem van Regiotaxi Utrecht. Als dit is verwerkt ( u wordt daarover op de hoogte gesteld), dan worden de door u gemaakte vervoerskosten maandelijks automatisch afgeschreven van de opgegeven bankrekening. Tot die tijd betaalt u contant of met pin aan de chauffeur.

Bagage

Welke bagage mag ik meenemen in Regiotaxi Utrecht?
Het vervoer is toegankelijk voor Wmo-reizigers met verschillende hulpmiddelen. In beginsel is één hulpmiddel toegestaan. Een eventueel tweede hulpmiddel mag mee als bagage. Het meenemen van hulpmiddelen is gratis. Handbagage mag gratis mee, mits dit bij de reservering door de reiziger is aangemeld. Hiervoor geldt dat een reiziger maximaal 2 tassen mag meenemen. Het totaal gewicht van de bagage mag niet meer zijn dan 25 kilo. 

Mag ik een fiets meenemen met Regiotaxi Utrecht?
Een (vouw)fiets of driewiel fiets behoren niet tot de hulpmiddelen die meegenomen kunnen worden; deze wordt geweigerd bij Regiotaxi Utrecht omdat ze teveel ruimte in beslag nemen en niet veilig vastgezet kunnen worden. Een loopfiets is wel toegestaan als hulpmiddel. 

Helpt de chauffeur met mijn bagage?
Om met Regiotaxi Utrecht te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. De chauffeur moet altijd aanbieden de bagage te dragen en in- en uit te laden. 

Zie ook: Hulphond of huisdieren

Begeleiding

Mag ik iemand meenemen in de regiotaxi?
Ja, Wmo-pashouders kunnen tegen gereduceerd tarief iemand mee laten reizen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Sociaal begeleider
  Een Wmo-reiziger is gerechtigd om één zogenaamde sociale begeleider mee te nemen. Deze sociale begeleider, die samen met een Wmo-reiziger reist vanaf hetzelfde opstapadres naar dezelfde bestemming en met dezelfde reservering is geboekt, betaalt hetzelfde tarief als de Wmo-reiziger. Maakt de pashouder gebruik van automatische incasso, dan worden de vervoerskosten van de sociale begeleider ook per automatische incasso afgerekend.
 2. Verplicht medisch begeleider
  Dit is een begeleider die op basis van een indicatie van de gemeente met de Wmo-reiziger mee moet reizen omdat daartoe een medische en/of verzorgende noodzaak is vastgesteld door de gemeente. Indien deze indicatie is afgegeven, kan en mag de Wmo-reiziger niet alleen reizen vanwege medische redenen. De medische begeleider is tenminste 12 jaar en in staat om de Wmo-reiziger adequaat te begeleiden tijdens de rit en mag zelf geen gebruiker zijn van een rolstoel. De medisch begeleider stapt op hetzelfde adres in en uit als de reiziger die hij/zij begeleidt op grond van de indicatie. De medisch begeleider betaalt geen bijdrage als reiziger. 

Hoe zit het met de begeleiding van een OV-reiziger?

Wie een OV-reiziger wil begeleiden, dient in het bezit te zijn van een OV-begeleiderskaart. Deze kaart is overigens niet geldig voor Wmo-reizigers, hier geldt de indicatie voor medische begeleiding. Een OV-reiziger die in het bezit is van een OV-begeleiderskaart is gerechtigd om één begeleider gratis mee te nemen in de regiotaxi.  De OV-begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding kunnen reizen. Die begeleider betaalt geen bijdrage als reiziger. Een kopie van deze kaart dient getoond te worden aan de chauffeur. 

Zie ook: Kinderen en Hulphond of huisdier

Chauffeur

Helpt de chauffeur met in- en uitstappen?
Om met Regiotaxi Utrecht te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. Indien gewenst helpt de chauffeur bij het in- en uitstappen. De chauffeur is verantwoordelijk voor het in- en uitrijden en het juist en veilig vastzetten van de rolstoel/scootmobiel).

Helpt de chauffeur met mijn bagage?
Om met Regiotaxi Utrecht te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. De chauffeur moet altijd aanbieden de bagage te dragen en in- en uit te laden. 

Begeleidt de chauffeur mij van de voordeur naar de taxi?
Om met Regiotaxi Utrecht te kunnen reizen moet u (eventueel met een begeleider) zelfstandig kunnen reizen. Indien gewenst, helpt de chauffeur u bij de verplaatsing vanaf de buitendeur van de woning of het gebouw naar het voertuig en omgekeerd.

Combineren van ritten

Reis ik alleen in een regiotaxi, of kunnen er ook meerdere ritten tegelijkertijd uitgevoerd worden?
Bij Regiotaxi Utrecht bestaat de kans dat uw rit gecombineerd wordt met die van andere reizigers. Daardoor kan het gebeuren dat u niet altijd via de kortste weg reist. De omrijtijd mag echter niet meer dan 30 minuten zijn. 

Hulphond of huisdier

Mag mijn hulphond mee?
Aangelijnde assistentie honden, zoals Soho- en blindegeleidehonden die als zodanig herkenbaar zijn en geregistreerd, kunnen gratis meereizen met een betalende reiziger. 

Mag ik een huisdier meenemen?
Het meenemen van een klein (huis)dier is toegestaan onder de strikte voorwaarde dat het (huis)dier op schoot in een kleine (hand)tas meegenomen wordt. Het (huis)dier mag in de taxi niet uit de tas.

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen mag ik meenemen in de regiotaxi?
Het vervoer is toegankelijk voor Wmo-reizigers met verschillende hulpmiddelen. In beginsel is één hulpmiddel toegestaan, een eventueel tweede hulpmiddel mag mee als bagage. Het meenemen van hulpmiddelen is gratis. Handbagage mag gratis mee, mits dit bij de reservering door de reiziger is aangemeld. Hiervoor geldt dat een reiziger maximaal 2 tassen mag meenemen. Het totaal gewicht van de bagage mag niet meer zijn dan 25 kilo. De chauffeur moet altijd aanbieden de bagage te dragen en in- en uit te laden. Indien de reiziger met een scootmobiel reist, kan hij geen rolstoel meenemen.

Onder hulpmiddelen wordt verstaan: 
Loopfiets
(Duw)roelstoel of elektrische rolstoel
Afwijkende rolstoel (bijvoorbeeld extra lang of extra breed)
Scootmobiel
Opvouwbare rolstoel
Aankoppel-handbike (mits deze veilig vervoerd kan worden)
Andere medische hulpmiddelen, zoals looprek, okselkruk en ademhalingsapparatuur
Rollator

O.a. de volgende medische hulpmiddelen mogen niet mee in de regiotaxi:
Fiets
Driewieler
Handbike met vast frame
Ligbedden
Rolstoelmotor (Speedy)

Zie ook: Rollator in de regiotaxi, Rolstoel in de regiotaxi en Scootmobiel in de regiotaxi.

Individueel vervoer

Individueel vervoer, wat is dat?
Dat is vervoer waarvoor de afdeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente een aparte indicatie heeft afgegeven. Deze informatie is dan bekend bij Regiotaxi Utrecht. Het is niet iets wat u zelf kunt aangeven. 
Iedere gemeente hanteert eigen indicatieregels voor Individueel vervoer. Het is wel goed om te weten dat individueel vervoer alleen wordt toegekend bij uiterste noodzaak. Wilt u weten of u recht hebt op deze indicatie? Neem dan contact op met uw Wmo-loket.

Kan ik bij Regiotaxi Utrecht vragen om alleen vervoerd te worden?
Nee dit kan niet bij Regiotaxi Utrecht. Tenzij u van uw gemeente een indicatie heeft ontvangen voor Individueel vervoer en dan staat het in het systeem van de regiotaxi.
Iedere gemeente hanteert eigen indicatieregels voor Individueel vervoer. Het is wel goed om te weten dat individueel vervoer alleen wordt toegekend bij uiterste noodzaak. Wilt u weten of u recht hebt op deze indicatie? Neem dan contact op met uw Wmo-loket.

Kinderen

Mag ik een kind mee laten reizen?
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zonder begeleiding reizen met Regiotaxi Utrecht. Maximaal 2 kinderen tot 4 jaar, mits begeleid door een betalende reiziger van 12 jaar of ouder, betalen géén bijdrage als reiziger (zij mogen geen Wmo-reiziger zijn).

Er geldt een maximum van 2 minderjarige kinderen (ouder dan 3 jaar) per betalende Wmo-reiziger ouder dan 12 jaar. Deze kinderen betalen hetzelfde tarief als de Wmo-reiziger. Indien er meer dan 2 kinderen ouder dan 3 jaar meereizen, dan wordt kind 3, 4 en verder gezien als OV-reiziger en betalen zij dan ook het OV-tarief.

De ouders en/of verzorgers van kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het vervoer plaatsvindt in een wettelijk goedgekeurd kinderzitje, dan wel met andere voorzieningen die wettelijk zijn voorgeschreven.

Heeft Regiotaxi Utrecht kinderzitjes?
Nee. Reist er een kind met u mee, dan bent u verplicht zelf een wettelijk goedgekeurd kinderzitje of stoelverhoger mee te nemen. De chauffeur helpt u bij het vastzetten.

Klacht melden

Waar kan ik terecht met een klacht over Regiotaxi Utrecht?
Hebt u een klacht dan kunt u terecht bij het klachtenmeldpunt van Regiotaxi Utrecht. U kunt uw klacht op drie manieren doorgeven:

 • Via het online formulier
 • Telefonisch
  Het klachtenmeldpunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds. Telefoonnummer: 088 - 00 25 488.
 • Per brief
  Stuur uw klacht naar Regiotaxi Utrecht, Antwoordnummer 58015, 3508 VB Utrecht.

U ontvangt van het klachtenmeldpunt altijd een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt daarna schriftelijk beantwoord door de vervoerder of het callcenter van Regiotaxi Utrecht 2020-2023. 

Tot wanneer kan ik een klacht indienen over een rit met Regiotaxi Utrecht?
U kunt een klacht indienen over een rit tot twee weken na deze betreffende rit. Als uw klacht over de automatische incasso gaat, dan geldt de termijn van twee weken nadat u uw factuur met specificatie hebt ontvangen.

Wordt er wel onpartijdig naar mijn klacht gekeken?
Het Klachtenmeldpunt is een onafhankelijk onderdeel. Het meldpunt neemt uw klacht in behandeling en zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plek terecht komt. Dat kan bijvoorbeeld de vervoerder zijn of het callcenter.

Wat als ik het niet eens ben met de afhandeling van mijn klacht?
Indien in eerste aanleg een klacht door de vervoerder niet is afgehandeld of niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld wordt eerst door de veroorzaker van de klacht (vervoerder of callcenter) getracht het geschil in der minne te schikken. De maximale termijn hiervoor is drie weken.

Regiotaxi Utrecht verneemt binnen drie weken (of per brief of per email) op welke wijze het geschil is afgedaan. Bij het afdoen van het geschil oefent de vervoerder of het callcenter nooit (indirecte) druk uit op de reiziger die de klacht heeft ingediend om de klacht in te trekken of met een voorgestelde wijze van afdoening in te stemmen.

Indien in tweede instantie het geschil niet is afgehandeld of niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan  de klager zich wenden tot de Geschillencommissie Taxivervoer (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/taxivervoer). De kosten hiervoor zijn in eerste instantie voor rekening van de klager.

Meer weten over de klachtenprocedure? Lees: Vervoerreglement en klachtenprocedure Regiotaxi Utrecht

Kan ik mijn klacht ook direct naar de geschillencommissie sturen?
Nee, u kunt alleen een klacht indienen bij de geschillencommissie als uw klacht is ingediend bij het klachtenmeldpunt en is afgehandeld door de vervoerder of het callcenter. Als u het niet eens bent met het antwoord van de vervoerder of het callcenter, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Taxivervoer (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/taxivervoer). De kosten hiervoor zijn in eerste instantie voor rekening van de klager.

Wat doet de Geschillencommissie met mijn klacht?
Kijk op https://www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie voor informatie over de gang van zaken bij het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie.  

Openingstijden

Wanneer rijdt Regiotaxi Utrecht?
Regiotaxi Utrecht rijdt dagelijks, gedurende het gehele jaar, van 6:00 tot 24:00 uur; alleen op vrijdag en zaterdag rijdt Regiotaxi Utrecht tot 01.30 de volgende dag. Het callcenter is bereikbaar van 06.00 uur tot één uur na sluitingstijd of zolang er nog reizigers van Regiotaxi Utrecht 2020-2023 onderweg zijn. 

Is Regiotaxi Utrecht ook geopend op feestdagen?
Ja, met één uitzondering. Op oudejaarsavond stopt Regiotaxi Utrecht om 20.00 uur en wordt gedurende de rest van de avond geen vervoer meer verzorgd. Vergeet niet om op feestdagen op tijd te reserveren!

Opstapplaatsen

Zijn er ook vaste opstapplaatsen?
Ja, er zijn vaste opstapplaatsen om reizen van en naar veel bezochte locaties eenvoudiger te maken. Chauffeur en reiziger kunnen elkaar daardoor gemakkelijker vinden. Deze opstapplaatsen herkent u aan het bord met het beeldmerk van Regiotaxi Utrecht. Kijk hier voor een overzicht van deze vaste opstapplaatsen.

Prioriteitsritten

Ik moet naar een huwelijk of uitvaart. Kan Regiotaxi Utrecht mij verzekeren dat ik op tijd aankom?

Een speciale vorm van ritten met een opgegeven aankomsttijd zijn de zogenaamde prioriteitsritten. Ritten met de volgende bestemmingen worden aangeduid als prioriteitsritten:

-Rit naar een begrafenis of crematie;

-Rit naar een burgerlijke en/of religieuze huwelijksvoltrekking

Het callcenter geeft prioriteitsritten een aparte status mee, zodat voor de vervoerder duidelijk is dat is dat er sprake is van een prioriteitsrit. Bij een dergelijke rit wordt een reiziger op z'n vroegst 15 minuten voor de gegarandeerde aankomsttijd en nooit later dan de gegarandeerde aankomsttijd afgezet op de plek van bestemming. 

Hoe kan ik een prioriteitsrit reserveren?
Prioriteitsritten kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden en voor deze ritten geldt een vooraanmeldtijd van tenminste 24 uur. Dat betekent dat u minstens een dag voor het gewenste vertrek uw rit moet reserveren.

Regels in de regiotaxi

Kan ik bij Regiotaxi Utrecht vragen of ik voorin mag zitten?
Nee. Bij Regiotaxi Utrecht kunt u geen specifieke zitplaats aanvragen of reserveren.

Mag ik roken in de regiotaxi?
Nee, in de regiotaxi mag niet worden gerookt. Ook elektrische sigaretten of soortgelijke rookmiddelen zijn niet toegestaan.

Is wettelijk vastgelegd wat de regels in de taxi zijn en wanneer sprake is van overlast?
Ja, dit staat in Besluit Personenvervoer 2000, Artikel 52:

 1. Onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang als bedoeld in artikel 72 van de wet worden verstaan:
  a. gedragingen waardoor de bediening en het gebruik van voorzieningen of van een vervoermiddel dan wel de taakuitoefening van het personeel van de vervoerder worden verhinderd of belemmerd,
  b. misbruik maken van voorzieningen dan wel gebruik maken van voorzieningen of van een vervoermiddel op een tijdstip waarop deze niet voor gebruik beschikbaar zijn dan wel op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn,
  c. uit een vervoermiddel werpen van stoffen of van voorwerpen,
  d. zich in kennelijke staat van dronkenschap of onder kennelijke invloed van verdovende middelen bevinden,
  e. afsteken van vuurwerk, of op zodanige wijze geluid voortbrengen dat anderen daarvan hinder ondervinden,
  f. uitoefenen van beroep of bedrijf of het aanbieden van diensten,
  g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
  h. meenemen in een vervoermiddel van dieren, stoffen of voorwerpen, die hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken,
  i. roken in een vervoermiddel, station of halte, of gedeelten daarvan, ten aanzien waarvan de vervoerder heeft aangegeven dat roken niet is toegestaan,
  j. zich bevinden op een station of halte op een tijdstip dat deze kenbaar gesloten is of op een gedeelte van een station of halte dat kenbaar daartoe niet toegankelijk is,
  k. zich op een station of halte begeven langs een andere dan de daarvoor bestemde weg,
  l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de vervoerder daarvoor, met inachtneming van de belangen van de reizigers, toestemming heeft gegeven.

Als er sprake is van overlast zoals omschreven kan de vervoerder dit melden en kan u de toegang tot Regiotaxi Utrecht 2020-2023 worden ontzegd. Dit gebeurt altijd schriftelijk en na een voorafgaande waarschuwing.

Regiotaxipas

Wat is een OV-pas?

De OV-pas is een regiotaxipas die door iedereen kan worden aangevraagd om te reizen met Regiotaxi Utrecht. Deze pas kunt u aanvragen bij de klantenservice van Regiotaxi Utrecht 2020-2023 via telefoon 088 - 00 25 444.
Een OV-pas heeft een nummer dat begint met 334 en met deze pas kunt u geen gebruik maken van de automatische incasso. Die mogelijkheid is voorbehouden aan Wmo- reizigers. Met een pas die met 334 begint moet u dus altijd contant of met de pin in de regiotaxi afrekenen.
Reizigers met een OV-pas betalen het opstaptarief van € 2,80 (4 x € 0,70,-) plus de reiskilometers (€ 0,70 per reiskilometer). 

Wilt u voor uw OV-ritten via internet reserveren, vraagt u dan bij het callcenter een OV-pas aan. Met deze pas kunt u ook online uw ritten bestellen. Het is voor OV-reizigers zonder pas alleen mogelijk om telefonisch ritten te reserveren.

Wat betekent het nummer op mijn regiotaxipas?
Het nummer op uw reispas geeft aan of u een Wmo-pas of een OV-pas hebt.

Pasnummer begint met…(Wmo) reiziger uit de gemeente
320 Bunnik
321 De Bilt
322 Houten
323 IJsselstein
324 Lopik
325 Montfoort
326 Nieuwegein
327 Oudewater
328 De Ronde Venen
329 Stichtse Vecht
330 Utrecht
331 Vijfheerenlanden
332 Woerden
333 Zeist
334 OV-pashouder

Ik ben mijn regiotaxipas kwijt. Wat nu?
Bij verlies van uw pas kunt u een nieuwe pas aanvragen. Hiervoor kan € 10,- in rekening worden gebracht. Heeft u een Wmo-pas? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Als OV-reiziger meldt u zich bij de klantenservice (088 - 00 25 444).

Mijn regiotaxipas is gestolen. Wat nu?
Bij diefstal van uw pas kunt u een nieuwe pas aanvragen (kosten € 10,-). Hebt u een Wmo-pas, neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Als OV-reiziger meldt u zich bij de klantenservice (088 - 00 25 444).

Regiotaxi niet op tijd/repeterende ritten

Hoe weet ik dat de regiotaxi later is?
Helaas kan door druk verkeer, filevorming of andere oorzaken vertraging ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan laat Regiotaxi Utrecht u dat telefonisch weten of per sms-bericht. Hiervoor wordt het telefoonnummer gebruikt dat u bij de ritreservering hebt opgegeven (voor de terugbelservice). Als u gebeld wordt, laat de chauffeur weten hoe laat de taxi bij u zal zijn.

Wat moet ik doen als Regiotaxi Utrecht niet op tijd is?
Regiotaxi Utrecht mag een kwartier vroeger of later voor komen rijden dan het afgesproken tijdstip. Zorg er dus voor dat u een kwartier voor het afgesproken tijdstip gereed bent om te vertrekken. Mocht Regiotaxi Utrecht onverhoopt meer dan vijftien minuten te laat zijn, dan laat Regiotaxi Utrecht u dat telefonisch weten. Hiervoor wordt het telefoonnummer gebruikt dat u bij de ritreservering hebt opgegeven (voor de terugbelservice). Als u gebeld wordt, laat de chauffeur weten hoe laat de taxi bij u zal zijn.

Hebt u geen telefoonnummer opgegeven bij de ritreservering of is uw regiotaxi meer dan vijftien minuten te laat? Neem dan contact op met het callcenter van Regiotaxi Utrecht: 088 - 00 25 400. Is uw regiotaxi onverhoopt meer dan vijftien minuten te vroeg, zonder dat dit met u is overlegd, dan is de chauffeur verplicht te wachten tot vijftien minuten voor de afgesproken ophaaltijd.

Wat zijn repeterende ritten?

Naast losse ritten, kunt u ook een zogenoemde “repeterende“ rit opgeven. Bijvoorbeeld als u elke maandagavond naar een vaste activiteit gaat. U kunt deze ritten in een keer vooruitbestellen. Valt een van deze ritten op een nationaal erkende feestdag (nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag/pinksterdag/kerstdag, koningsdag, hemelvaart), dan wordt die rit niet ingepland. Als die rit toch door moet gaan, dan moet u dit apart doorgeven aan de reserveringslijn!

Rit reserveren of afzeggen

Hoe kan ik een rit reserveren?
Ritten reserveren voor Regiotaxi Utrecht kan op twee manieren:

 • Telefonisch via de regiecentrale van Regiotaxi Utrecht 2020-2023:  088 - 00 25 400.
 • Online

Heeft u geen pasnummer, dan is het alleen telefonisch mogelijk om uw rit te reserveren.

Prioriteitsritten kunnen alleen telefonisch gereserveerd worden.

Hoe lang van tevoren moet ik een rit reserveren?
Een rit met Regiotaxi Utrecht kan tot 60 minuten voor het gevraagde vertrektijdstip worden gereserveerd. Vanuit ziekenhuizen die gelegen zijn in het interne vervoersgebied is dit 30 minuten.

Hieronder leest u meer over hoe lang u tevoren bepaalde soorten ritten moet bestellen:

Type rit met de regiotaxi:Reserveringstijd:
Reguliere ritten 1 uur
Reguliere ritten, waarbij u verzekerd wilt zijn van de gevraagde vertrektijd 4 uur (of eerder)
Rit vanaf ziekenhuizen binnen het vervoersgebied 30 minuten
Ritten van en naar puntbestemmingen buiten het vervoersgebied 4 uur
Prioriteitsritten 24 uur
Groepsritten 24 uur
Ritten op eerste of tweede kerstdag Voor 21 december 20.00 uur
Ritten op overige feestdagen Zo ruim mogelijk van tevoren


Wat moet ik doen om een gereserveerde rit af te zeggen?

Vergeet niet op tijd af te zeggen als u onverhoopt toch niet weg wilt of kunt. Maakt u geen gebruik van uw gereserveerde rit, dan moet u deze tijdig en zeker een uur van te voren afzeggen. Als u niet tijdig afzegt en Regiotaxi Utrecht komt voor niets voorrijden, dan kunt u hierop aangesproken worden als dit vaker voorkomt. 

Welke gegevens heb ik nodig om een rit te reserveren?

 • Uw pasnummer (als u een regiotaxipas hebt) en uw naam.
 • De dag (datum) waarop u wilt reizen.
 • Het tijdstip waarop u opgehaald wilt worden.
 • Het vertrekadres.
 • Het aankomstadres.
 • Het aantal personen waarvoor u de rit reserveert (maximaal acht).
 • Of u een begeleider meeneemt.
 • Of u hulpmiddelen wilt meenemen.
 • Het (mobiele) telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor de belservice
 • Eventueel de tijd waarop u opgehaald wilt worden voor de terugrit.
Rollator in de regiotaxi

Mag ik mijn rollator meenemen in de regiotaxi?
Ja, dat mag. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Meld het wel bij reserveren van uw rit.

Moet ik mijn rollator inklappen?
Ja, als uw rollator inklapbaar is moet u deze inklappen als u meegaat met Regiotaxi Utrecht. Desgewenst helpt de chauffeur u hiermee.

Scootmobiel in de regiotaxi

Mag ik in mijn scootmobiel blijven zitten in de regiotaxi?
U mag bij het inrijden van de scootmobiel in de rolstoeltaxi en tijdens de rit, niet in de scootmobiel blijven zitten. In verband met uw veiligheid bent u verplicht om gedurende de reis op een reguliere zitplaats plaats te nemen. Wanneer u niet in staat bent om plaats te nemen op een reguliere zitplaats, dan kunt u alleen gebruik maken van Regiotaxi Utrecht als u gebruik maakt van een (elektrische) rolstoel.

Mag ik zelf mijn scootmobiel in de taxi rijden?
Nee dit is om veiligheidsreden niet toegestaan. De chauffeur is verantwoordelijk voor het in- en uitrijden en het juist en veilig vastzetten van de rolstoel / scootmobiel. De chauffeur helpt u om in het voertuig op een reguliere zitplaats plaats te nemen en rijdt uw scootmobiel het voertuig in.

Wat als ik niet uit mijn scootmobiel kan?
U mag bij het inrijden van de scootmobiel in de rolstoeltaxi en tijdens de rit, niet in de scootmobiel blijven zitten. In verband met uw veiligheid bent u verplicht om gedurende de reis op een reguliere zitplaats plaats te nemen. Wanneer u niet in staat bent om plaats te nemen op een reguliere zitplaats, dan kunt u alleen gebruik maken van Regiotaxi Utrecht als u gebruik maakt van een (elektrische) rolstoel.

Tarieven en korting

Wat kost reizen met Regiotaxi Utrecht?
Bij Regiotaxi Utrecht betaalt u per rit een instaptarief en een tarief per kilometer. Het instaptarief is gelijk aan het bedrag dat u betaalt voor 4 kilometer. U kunt maximaal vijfentwintig (25) kilometers reizen. Regiotaxi Utrecht 2020-2023 maakt qua tarief onderscheid tussen OV-reizigers en Wmo-reizigers (reizigers met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning). Een Wmo-reiziger betaalt een lager tarief. Deze tarieven verschillen per gemeente. U vindt hier een tarievenoverzicht

Kan ik ook korting krijgen?
De aangesloten gemeenten bij Regiotaxi Utrecht 2020-2023 geven korting aan inwoners met een indicatie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U ontvangt dan van uw gemeente een regiotaxipas waarmee u tegen een lager tarief kunt reizen. Om in aanmerking te komen voor deze korting, moet u voldoen aan de voorwaarden die uw gemeente stelt. Het Wmo-loket van uw gemeente kan u daar verder over informeren. Het tarief kan dus per gemeente verschillen. 

Terugbelservice

Kan de chauffeur mij bellen als de regiotaxi hij er bijna is?
Het kan handig zijn om te weten wanneer uw taxi eraan komt. Als uw (mobiele) telefoonnummer bij Regiotaxi Utrecht bekend is, wordt u vijf tot tien minuten voordat de taxi voorrijdt gebeld. Deze service is ook mogelijk bij de terugrit. Geef bij de ritreservering daarom het nummer door waarop u bereikbaar bent voor een eventuele terugrit.

Ik wil mijn telefoonnummer voor de terugbelservice wijzigen. Hoe doe ik dat?
U kunt een wijziging van uw telefoonnummer doorgeven aan de klantenservice van Regiotaxi Utrecht of bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Wilt u alleen een ander nummer opgeven voor een specifieke rit, geef dit dan door bij uw ritreservering.

Ik wil mijn email adres en/of telefoonnummer doorgeven of wijzigen, hoe doe ik dat?

Neem hiervoor contact op met de klantenservice van Regiotaxi Utrecht 2020-2023 via 088 - 0025 444

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe doe ik dat?

Neem hiervoor contact op met de klantenservice van Regiotaxi Utrecht 2020-2023 via 088 - 0025 444

Veiligheid

Zijn er voorwaarden gesteld aan de toegankelijkheid van de voertuigen van Regiotaxi Utrecht?
Ja, dat is zeker het geval. Het rolstoelvervoer voldoet aan de richtlijnen opgenomen in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden.

De vervoerder is vrij in de keuze van het in te zetten type vervoermiddel, mits het voertuig:

-Toegankelijk is voor de betreffende reiziger

-Voldoet aan de specifieke (medische) vervoersbehoeften van de betreffende reiziger. De opdrachtnemer dient rekening te houden met het feit dat de reiziger mogelijk beschikt over indicaties van de gemeenten, die de inzet van een bepaald type voertuig vereisen.

Daarnaast geldt dat minibussen en rolstoelbussen:

-Zijn voorzien van een comfortabele instap met een maximale instaphoogte van 20 centimeter. Eventuele treden in het voertuig hebben een maximale hoogte van 20 centimeter. Indien de instap van het voertuig hoger is, dient een extra instaptrede vast aan het voertuig bevestigd te worden. Losse opstapjes zijn niet toegestaan.

-Zijn voorzien van sta-, grip- en geleidestangen (niet verplicht voor taxipersonenauto), bij voorkeur uitgevoerd in een zwavelgele kleur en op nader aan te geven plaatsen voorzien van een greep profiel en/of kinbeschermer.

-Zijn voorzien van vasthoudbeugels aan elke stoel.

-De opdrachtnemer is verplicht om in elk rolstoeltoegankelijk voertuig een transportstoel beschikbaar te hebben.

Belservice

Hoe weet ik dat de regiotaxi niet op tijd is?
Helaas kan door druk verkeer, filevorming of andere oorzaken vertraging ontstaan. Mocht dit het geval zijn, dan laat Regiotaxi Utrecht u dat telefonisch weten. Voor deze service wordt het telefoonnummer gebruikt dat u bij de ritreservering hebt opgegeven. Als u wordt gebeld laat de chauffeur weten hoe laat de taxi bij u zal zijn.

Diversen


Mag ik zelf kiezen door welk soort taxi ik wil worden opgehaald?
Nee, u kunt niet zelf kiezen door welk soort taxi u wilt worden opgehaald. Tenzij u reist met een scootmobiel of (elektrische) rolstoel, dan geeft u dit aan bij het reserveren van uw rit en wordt u met een rolstoelbus vervoerd.

Ik zit in een (elektrische) rolstoel. Hoe weet ik zeker dat mijn rolstoel in jullie taxi past?
Als u een reguliere elektrische rolstoel hebt, dan past deze in al onze rolstoeltaxi’s. Mocht uw elektrische rolstoel een afwijkend formaat hebben of twijfelt u daar aan, geeft u dit dan door bij de reservering van uw rit. U kunt dit ook via het Wmo-loket van uw gemeente bij uw gegevens van Regiotaxi Utrecht laten zetten, dan staat dit vast bij uw gegevens genoteerd.